„Świat usłyszany duszą”

Petersburg 2013.

Międzynarodowa Wystawa Artystów Głuchych, w której brali udział 4 artyści z GAG w Sali Wystawowej „Smolny” przy ul. Smolny 3 w Sankt Petersburgu w dniu 01.09.2013 r.