„Silence is not so strange as you think”

2014warszawa_02Warszawa 2014.

W dniu 27 marca 2014 roku w Galerii DAP 3, w Domu Artysty Plastyka przy ul. Mazowieckiej 11A, w Warszawie odbył się wernisaż wystawy „Silence is not so strange as you think”. To jest fotograficzna prezentacja ciszy z punktu widzenia Głuchych i Niedosłyszących artystów, która ma na celu zwrócenie uwagi osób słyszących na istnienie świata pozbawionego dźwięku. Podczas wernisażu zostały zaprezentowane także animacje autorstwa Tomasza Grabowskiego pod tytułem: „Inny” i „Magiczne rękawiczki” mówiące o ważności komunikacji w języku migowym jako wyznacznika tożsamości i osobowości osób głuchych.

Wystawa jest dostępna zwiedzającym do 18 kwietnia w godzinach otwarcia ZPAP.