Wystawa „Ja i sztuka”

2014zabrze_02Zabrze 2014.

W dniu 7 czerwca w Wyższej Szkole Technicznej w Zabrzu odbył się wernisaż wystawy prac fotograficznych i malarskich niesłyszących artystów z Polski (członków grupy GAG) i Węgier pt.: „JA I SZTUKA”. Wystawa została objęta patronatem Prezydenta Miasta Zabrza.

Pomysłodawcami tej wystawy byli Michał Justycki, Kinga Hołda i Zsolt Laki z Węgier we współpracy z głównym organizatorem Polskim Związkiem Głuchych w Zabrzu. Idea wystaw wspólnych z artystami z Węgier narodziła się podczas otwarcia Międzynarodowej Wystawy Osób Niesłyszących w Sankt-Petersburgu we wrześniu 2013 r., która zaowocowała najpierw organizacją wystawy w Budapeszcie w grudniu 2013 r., a potem w Zabrzu. W przypadku środowiska artystycznego Węgier, przeważają prace fotograficzne, ponieważ na Węgrzech jest silna tradycja fotograficzna i filmowa. Wystawa w Zabrzu jest kolejnym etapem efektywnej współpracy GAG w środowisku międzynarodowym artystów niesłyszących.