Jak rozumieć sztukę niesłyszących?

sc_iii_2014Świat Ciszy III/2014.
Jak rozumieć sztukę niesłyszących? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć w „Świecie Ciszy” Agnieszka Kołodziejczak. Przy okazji pojawia się parę słów o nas, czyli o GAG. Miłej lektury!