Szkolenie specjalistyczne dla tłumaczy STPJM

Warszawa 2014.

Szkolenie specjalistyczne dla tłumaczy Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM) z zakresu tłumaczenia treści artystycznych.

W dniu 18 listopada 2014 roku odbyło się szkolenie specjalistyczne STPJM z zakresu tłumaczenia treści artystycznych, które zostało zorganizowane dzięki dofinansowaniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Warsztaty poprzedzała część teoretyczna, którą poprowadzili: Karolina Jakóbczak oraz Daniel Kotowski, aktywni członkowie GAG (Grupy Artystów Głuchych). Podzielili się oni z grupą słuchaczy swoją wiedzą tematyczną oraz doświadczeniem, o tym jak z ich punktu widzenia powinna przebiegać praca tłumacza, jeśli chodzi o oprowadzanie głuchych po wystawach/muzeach/galeriach sztuki oraz jak powinno się odbywać tłumaczenie na studiach artystycznych. Była wzmianka o Leksykonie znajdującym się na naszej stronie: www.gag.art.pl, oraz o Encyklopedii Sztuki w Polskim Języku Migowym, pionierskim projekcie Zachęty, przy którym nasza grupa działa bardzo aktywnie.