„Speaking Hand”

speaking_hand_3Warszawa. Głównymi bohaterami wystawy fotograficznej „Speaking Hand” autorstwa Karoliny Jakóbczak są dłonie. Dłonie są dla osób Głuchych tym, czym dla osób słyszących głos. Dłonie to ważny element komunikacji niewerbalnej między ludźmi, pokazujące wszystkie emocje ludzkie oraz ekspresję wypowiedzi zwłaszcza w języku migowym. Wernisaż wystawy odbędzie się 27 marca 2015 roku o godz. 18stej w siedzibie Okręgu Warszawskiego ZPAP przy ulicy Mazowieckiej 11 a w Warszawie. Wystawę będzie można oglądać do 12 kwietnia.