Wszędzie i nigdzie / Everywhere and nowhere

Warszawa 2016.

W dniu 8 listopada 2016 roku w Galerii Lufcik, w Domu Artysty Plastyka przy ul. Mazowieckiej 11A, w Warszawie odbył się wernisaż wystawy „Wszędzie i Nigdzie”. Można było obejrzeć prace 7 artystów: Tomasza Grabowskiego, Kingi Hołdy, Karoliny Jakóbczak, Agnieszki Kołodziejczak, Olgierda Koczorowskiego, Marka Krzysztofa Laseckiego oraz Katarzyny Szafran.

Projekt pokazuje różne fotograficzne interpretacje tematu. Okazuje się, że podróż może być różnoraka, niesamowita, z wielkim ładunkiem emocjonalnym. A przede wszystkim podróż jest indywidualną drogą artystyczną.

Artystyczna interpretacja tematu podróży zaprezentowana na wystawie wzbudziła  ogromne zainteresowanie odwiedzających.