Artystyczna edukacja młodych

W ramach II edycji projektu „Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym (PJM)” realizowanego przez Paulinę Celińską w 2016 roku powstało 50 kolejnych haseł, opracowanych i nagranych, we współpracy z Grupą Artystów Głuchych (GAG), Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Narodowym w Warszawie. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla niesłyszącej młodzieży ze szkół dla niesłyszących w Warszawie i w Łodzi, prowadzone w Polskim Języku Migowym przez Daniela Kotowskiego – członka Grupy Artystów Głuchych. Warsztaty odbywały się w Zachęcie, Muzeum Narodowym i Muzeum Sztuki w Łodzi.

Na warsztatach niesłysząca młodzież poznawała wiele tematów: historyzm w malarstwie, Młodą Polskę, biografię Wojciecha Zamecznika, Salę Neoplastyczną itd.

Prowadzący oprowadzał po wystawach i uczył jak zinterpretować i analizować dzieła sztuki. Po oprowadzaniu na warsztatach młodzież tworzyła własne dzieło inspirując się wystawa. Warsztaty zostały bardzo dobrze przyjęte przez niesłyszącą młodzież, chętnie i aktywnie uczestniczyła w oprowadzaniu i warsztatach i zadawała wiele pytań Danielowi. Warsztaty okazały się być sukcesem i bardzo potrzebnym edukacyjnym elementem dla młodzieży, która często nie ma styczności ze sztuką w swoich szkołach.

Piszą o nas w artinfo.pl Piszą o nas w Świata Ciszy Fanpage Encyklopedii