Relacja z drugiego szkolenia z cyklu kultura bez wyjątku

Narodowe Centrum Kultury, 28 kwietnia 2017

W dniach 24-26 kwietnia 2017 roku, w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, piętnastu pracowników teatrów, muzeów, galerii sztuki, centrów kultury i fundacji uczyli się, jak włączać w działania kulturalne osób z dysfunkcją słuchu. Szkolenie w ramach cyklu Kultura Bez Wyjątku było wprowadzeniem dla animatorów, którzy nie pracowali dotychczas z tą grupą odbiorców, dlatego kluczowe znaczenie miał fakt, że prowadziły je osoby g/Głuche i słabosłyszące.