Opowieść o ciszy bez słów

Warszawa 2017.

Słychać szelest papieru, stukoty turlających się kredek, szuranie krzeseł. I zero słów. 15 uczestników szkolenia włożyło sobie zatyczki do uszu i próbowało pokazać czym jest dla nich cisza.

– Zapraszam do opowiedzenia swojej pracy. Śmiało! Kto teraz? Oczywiście pamiętamy, że nikt nie może nic opowiedzieć słowami.

Uczestnicy wychodzili na środek i „opowiadali”.

Cisza została opowiedziana na 15 sposobów. Okazuje się, że wyrazista mowa ciała jest dużo trudniejszą rzeczą do nauczenia się, niż się zazwyczaj myśli.

Wszystko to się zdarzyło podczas szkolenia dla pracowników instytucji kulturalnych z całej Polski w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2017 roku w Zachęcie – projektu Narodowego Centrum Kultury we współpracy z GAG, Fundacją Kultury bez Barier i Zachętą – Narodową Galerią Sztuki w Warszawie. Ja i Justyna Kieruzalska poprowadziłyśmy to szkolenie, by pokazać wielobarwność i wieloznaczność świata Ciszy. Pokazałyśmy też działania Grupy Artystów Głuchych i przykłady prac. Daniel Kotowski pokazał jak wygląda oprowadzenie kuratorskie po wystawie Gordona Parksa w języku migowym.

Szkolenie uświadomiło 1 niezbity fakt: jeszcze wiele jest do zrobienia w ramach poszerzania świadomości o potrzebach osób głuchych w ramach dostępności wydarzeń kulturalnych w Polsce.

Ale już pierwsze kroki zrobione!