Deaf-art w Białymstoku

Tym razem przypominamy warsztat artystyczny zrealizowany przez członków GAG Daniela Kotowskiego i Marka Krzysztofa Laseckiego w Galerii Arsenał w Białymstoku. Sam Daniel w swojej relacji pisze tak:

To był kolejny bardzo udany dla mnie i Marka Krzysztofa Laseckiego (jako współprowadzących) warsztat artystyczny w Galerii Arsenał w Białymstoku w dniu 24 czerwca 2017 roku. Były to warsztaty z cyklu „Sztuka nie zna żadnych barier” dla osób głuchych w Białymstoku.

Celem warsztatów było poznanie elementów charakterystycznych dla sztuki deaf-art, rozwinięcie wyobraźni i świadomości możliwości łączenia technik malarskich i rysunkowych w pracach malarskich i graficznych oraz rozwinięcie wrażliwości co do problematyki osób niesłyszących.

Na warsztaty przyszła grupa ok. 20 osób ze Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym „Mig-iem”. Uczestnicy pokazywali z zaangażowaniem swoją wielką ekspresję artystyczną związaną z własną tożsamością. Każdy uczestnik przedstawiał swoje spojrzenie na temat sztuki deaf-art.

Warsztaty w Galerii Arsenał w Białymstoku pokazują, że jest grupa osób głuchych chętnych do otrzymywania porcji wiedzy i zaangażowania się w działania warsztatowe. Będzie kontynuacja takich działań Grupy Artystów Głuchych w bieżącym roku. Więc do następnego razu!