Tomasz Grabowski

Urodzony w roku 1988. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie na Wydziale Grafiki uzyskał z wyróżnieniem tytuł licencjata i jest obecnie studentem II roku na Studiach Niestacjonarnych II stopnia Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W tym roku był stypendystą programu Socrates Erasmus na uczelni artystycznej École supérieure Estienne des arts et industries graphiques w Paryżu (Francja). Współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych.
Urodzony w roku 1988. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie na Wydziale Grafiki uzyskał z wyróżnieniem tytuł licencjata i jest obecnie studentem II roku na Studiach Niestacjonarnych II stopnia Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W tym roku był stypendystą programu Socrates Erasmus na uczelni artystycznej École supérieure Estienne des arts et industries graphiques w Paryżu (Francja). Współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych. Tomasz stara sie uchwycić różne chwile z naszego życia, uwiecznić ludzkie nastroje i emocje. Do rysowania i malowania inspiruje go natchnienie oraz bezpośrednie przeżycie. Dla niego ludzkie ciała sa znakami. Pasjonują go różne dziedziny sztuki: grafika, animacja, fotografia i malarstwo.

 

Malarstwo

Grafika warsztatowa

Fotografia

Animacja