Polski Język Migowy

Muzeum Śląskie, 8 września 2017

Mając świadomość, że język to nie tylko narzędzie komunikacji, ale sposób widzenia i rozumienia świata, tworzymy programy integracyjne dla osób słyszących i niesłyszących, wprowadzamy tłumaczenia na polski język migowy, współpracujemy z głuchymi artystami i działamy aktywnie na rzecz edukacji osób głuchych w zakresie sztuk wizualnych.

W 2017 roku dołączyliśmy jako partner do kolejnej edycji projektu „Encyklopedii Sztuki w Polskim Języku Migowym”, w ramach którego opracowywane są nieistniejące dotąd pojęcia dotyczące sztuk wizualnych. Filmy z objaśnieniami pojęć opracowanych w poprzednich edycjach można znaleźć na stronie Grupy Artystów Głuchych: Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym.

W tym roku rządzi wyobraźnia

Świat Ciszy I/2017.
MEOK to zapewne najtrafniejsza odpowiedź na pytanie o to, jak się czuję. MEOK to moja maksyma życiowa. Taka, że niezależnie od wszystkiego nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło i czuję się MEOK. Hasło MEOK przewijało się już od jakiegoś czasu w mojej twórczości, zaznaczało swój ślad w fotografii, malarstwie i poezji. I w końcu stało się hasłem pracownio – galerii w centrum Łodzi. MEOK to miejsce, w którym można obejrzeć sztukę, usiąść na chwilę i przy kawie zastanowić się nad tym, czym jest piękno.

Relacja z drugiego szkolenia z cyklu kultura bez wyjątku

Narodowe Centrum Kultury, 28 kwietnia 2017

W dniach 24-26 kwietnia 2017 roku, w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, piętnastu pracowników teatrów, muzeów, galerii sztuki, centrów kultury i fundacji uczyli się, jak włączać w działania kulturalne osób z dysfunkcją słuchu. Szkolenie w ramach cyklu Kultura Bez Wyjątku było wprowadzeniem dla animatorów, którzy nie pracowali dotychczas z tą grupą odbiorców, dlatego kluczowe znaczenie miał fakt, że prowadziły je osoby g/Głuche i słabosłyszące.