Wystawa GAG na Festiwalu Form Artystycznych w „Przystanku Łucka”

Warszawa 2014.

W dniach 11-13 kwietnia 2014 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie przy ul. Łuckiej odbył się I Festiwal Form Artystycznych Głuchej i Słabosłyszącej Młodzieży zatytułowany „Tak słyszę cały ten świat”. Była to impreza głównie adresowana do młodzieży z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z terenu całej Polski, której celem było zaktywizowanie środowiska do prezentacji własnej twórczości w dziedzinie plastyki, grafiki komputerowej, poezji miganej w polskim języku migowym i poezji mówionej. Festiwal uświetniły prace plastyczne grupy GAG (Grupy Artystów Głuchych). Artyści GAG zaproszeni do udziału w wystawie: Tomasz Grabowski, Karolina Jakóbczak, Michał Justycki, Kazimierz Kicke, Olgierd Koczorowski, Agnieszka Kołodziejczak, Daniel Kotowski i Marek Krzysztof Lasecki. Nasza wystawa malarska wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród młodzieży i pedagogów, a tak w szerszym zakresie, organizując warsztaty artystyczne dla młodzieży albo ocenianie prac czy występów grup teatralnych brali również artyści GAG.