Twórczość outsiderów „Nie jestem już psem”

„Nie jestem już psem” to słowa Radosława Perlaka – artysty osadzonego w Zakładzie Karnym w Rawiczu, którymi określił zmianę, jaka nastąpiła w jego życiu, odkąd zaczął tworzyć. Twórczość alternatywna staje się na nowo polem walki o wolność i autentyczność.

W dniu 22 kwietnia 2017 r. oprowadziłem osoby niesłyszące po wystawie „Nie jestem już psem”, było około 20 osób – osoby głuche i słyszący studenci. Prace reprezentują rodzaj sztuki art-brut, bliskiej określeniu „prymitywny”, „naiwny”. Oczywiście nie należy myśleć, że określenie prymitywny jest złe. Prymitywny – ten styl nie zawsze jest zły, powierzchowny i uproszczony. Często jest kreatywny i odznacza się tzw. surową autentycznością w opozycji do wystudiowanej i zgodnej z aktualnymi trendami sztuki.

Pojawia się wiele tematów uniwersalnych tj. miasto i jego przestrzeń, ludzkie narodziny, wszechświat, nowa sztuka, portret, autoportret. Jedna z sal jest poświęcona tematowi raju. Obraz sztuki naiwnej często się wiąże z motywem rajskiej idylli, świeżego spojrzenia na rzeczywistość i możliwość ucieczki od szarej rzeczywistości.

Artyści biorący udział: Ewa Bloom-Kwiatkowska, Anna „Mirosava” Bachanek, Robert Brylewski, Damian Czeladka, Włodzimierz Czerw, Anna Dąbrowska-Lyons, Franciszek Dzida, Stanisław Garbarczuk, Marian Henel, Ryszard Kisiel, Anna Laskowska, Mikołaj Ławniczak, Tomasz Machciński, Kazimierz Malinowski, Justyna Matysiak, Maciej Olszewski, Radosław Perlak, Pisarka M.H., Erwin Sówka, Daniel Stachowski, Karol Suka, Ryszard Szozda, Marcelo Zammenhoff, Dariusz Skubel i Zdzisław Zinczuk.

Michał Justycki, Agnieszka Kołodziejczak.