Dostępność kulturalna – konferencja naukowa

W dniach 26 – 27 października 2017 miałam okazję być w charakterze prelegentki i prowadzącej warsztat na 1 Ogólnopolskiej Konferencji „Niepełnosprawni i Sztuka” organizowanej przez Uniwersytet Łódzki i Muzeum Miasta Łodzi. Konferencja była organizowana przez Uniwersytet Łódzki – Katedrę Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi.

Rzadko jednak osoby głuche są widoczne na konferencjach mających charakter naukowo-społeczny w charakterze prelegentów, na konferencjach nie związanych bezpośrednio ze środowiskiem głuchych. Tu się udało. Tematyka dosyć zaskakująca, bo z reguły kultura jest dosyć pomijana w kontekście dostępności. Fakt, że w ostatnich latach coraz więcej mówi się o dostępności dóbr kultury dla osób niepełnosprawnych. Ale i tak to kropla w morzu realnych potrzeb.

Miałam przyjemność poprowadzić warsztat „Jak usłyszeć ciszę?” i miałam także wykład o wykluczeniu osób Głuchych z kultury i problemie dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób głuchych. A Daniel Kotowski poprowadził warsztat „Zapis emocji”.

Konferencja zaskoczyła pozytywnie, bo była rzeczowa rozmowa o problemach osób a nie lanie wody o niepełnosprawnościach itp. Owszem był jeden wykład tego typu ale na szczęście pozostałe poruszały raczej problemy i bariery komunikacyjne oraz dostępności dóbr kultury. I były rozmowy na temat wielu sposobów udostępniania dóbr kultury dla osób niewidomych, głuchych itp.

Linki do szerszej relacji Agnieszki Kołodziejczak z blogu MEOK:

  1. Wzrok a słuch – dwa różne światy – część pierwsza relacji z konferencji
  2. Problematyczna dostępność – część druga relacji z konferencji
  3. Sława GAG – część trzecia relacji z konferencji