AKADEMIA – oficjalna nazwa uczelni wyższych kojarzona szczególnie ze szkołami artystycznymi. Pierwsze akademie artystyczne (rysunku oraz rzeźby i malarstwa) założono w XVI w. we Włoszech dla podniesienia społecznego statusu artystów, potem także dla kształcenia młodzieży. Ostateczny kształt akademia uzyskała we Francji w czasach Ludwika XIV (Królewska Akademia Malarstwa i Rzeźby w 1648 r.) jako instytucja państwowa, organ patronatu i kontroli nad sztuką. Stworzono wówczas, w znacznym stopniu istniejące do dziś, formy instytucjonalnego zarządzania twórczością artystyczną: system nauczania wg ustalonego programu, zasady eliminacji, konkursów i stypendiów, publiczne pokazy malarstwa. Podstawą akademickiej teorii sztuki jest przekonanie o intelektualnym charakterze twórczości artystycznej. Zgodnie z nim zasady rządzące sztuką są poznawalne, a ich poznanie daje gwarancję artystycznej doskonałości.