AMBALAŻ — z fr. emballage: opakowanie, działanie artystyczne polegające na opakowywaniu, owijaniu, zasłanianiu przedmiotów, ale też architektury, natury. Największe ambalaże tworzy Christo (opakowania budynków, ale też elementów krajobrazu). W Polsce ambalaże wykonywał Tadeusz Kantor. Opakowywał obiekty, a także scenografię, aktorów i uczestników happeningów oraz swych spektakli. Charakter prac Kantora jest jednak odmienny od monumentalnych realizacji