ARKADA, z fr. arcade – element architektoniczny składający się z dwóch podpór (filarów, kolumn) zamkniętych u góry łukiem. W zależności od funkcji arkady dzieli się na: 1) konstrukcyjne – pełniące funkcję dźwigania lub odciążania; 2) dekoracyjne. Arkada może występować pojedynczo, najczęściej jednak w rzędzie, tworząc podstawowy element wielu budowli lub ich części, np.: w kościołach pomiędzy nawami, w krużgankach arkadowych, w podcieniach kamienic na rynkach miejskich.