AWERS I REWERS – dwie strony płaskiego, zdobionego przedmiotu np. monety, medalu, ale też ryciny, grafiki lub innego przedmiotu. Awers jest główną stroną, a rewers zawiera treści uzupełniające. Oba pojęcia funkcjonują razem, gdy w danym przedmiocie występuje swobodny dostęp do obu jego powierzchni. W znaczeniu bardziej ogólnym awers to strona przednia czegoś zwana też stroną „prawą”, a rewers to strona tylna zwana też „lewą”.