BIENNALE — impreza kulturalna (wystawa, festiwal) odbywająca się cyklicznie co dwa lata. Może być organizowane w różnych dziedzinach: sztuk wizualnych (malarstwa, grafiki, rzeźby, itp.), teatru, filmu, muzyki i wielu innych, dedykowane jednej technice np. pastelowi, czy formie artystycznej wypowiedzi, np. plakatowi. Najstarsze i najbardziej znane Biennale sztuki w Wenecji odbywa się regularnie od 1895 roku, z przerwami w czasie wojny i w 1968 roku. Najwyższą przyznawaną nagrodą jest Złoty Lew. Od lat 30. XX wieku organizuje się też w Wenecji Biennale teatru, filmu i muzyki, a od 1980 roku również architektury. W 1907 roku wprowadzono zwyczaj wystaw w pawilonach narodowych, podobnie jak na organizowanych od XIX wieku wystawach powszechnych. Polska bierze udział w Biennale weneckim od 1930 roku, od 1934 roku ma swój pawilon. Inne znane biennale odbywają się w Sao Paulo, Tokio czy Paryżu. W Polsce najsłynniejsze jest Międzynarodowe Biennale Plakatu, organizowane w latach 1966–1990, wznowione w 1994 roku, uznawane za najważniejszą imprezę w tej dziedzinie na świecie.


[pagelist_ext class=”encyklopedia_min page-list-cols-3″ child_of=”1866″ show_content=”0″ limit_content=”150″