CAMERA OBSCURA, z łac. ciemna komnata zwana również ciemnią optyczną czy kamerą otworkową – skrzynka z otworkiem w przedniej ścianie z matową szybą na tylnej ścianie, na której powstaje odwrócony obraz ustawionego przed otworem przedmiotu. Znana w starożytnej Grecji, stosowana przez Arabów w X w., udoskonalona przez Leonarda da Vinci. Jest prototypem aparatu fotograficznego. Stosowana była w XVIII w. przez wielu artystów, którzy posługiwali się nią jako przyrządem pomocniczym ułatwiającym wierne odtwarzanie widoków (malarz kładł papier na szybie odbijającej widok i przerysowywał go).