ÉCOLE DE PARIS — z fr. école – szkoła; termin oznacza „szkołę paryską”. Pierwotnie nazwa została zaproponowana w latach 20 XX wieku przez André Warnoda i Michela Georges`a-Michela w odniesieniu do artystów cudzoziemskich osiadłych w Paryżu, nie poddających się modom awangardowym i mniej lub bardziej widocznie wyrastających z tradycji ekspresjonizmu. Najbardziej znanymi przedstawicielami tego nurtu byli: Amedeo Modigliani, Marc Chagal, Mojżesz Kisling, Eugeniusz Eibisch.