FAKTURA – powierzchnia dzieła sztuki (obrazu, rysunku, rzeźby, tkaniny itp.) zmienna w zależności od tworzywa, techniki, użytego narzędzia oraz indywidualnych cech twórcy. Faktura malarska zależy m.in. od podobrazia, rodzaju farby, narzędzia (np. pędzel, szpachla, grzebień) czy dodanych materiałów (np. piasek, wióry). Może być gładka, szorstka, impastowa, reliefowa. Artysta, który jako jeden z pierwszych eksperymentował z materią malarstwa był Antonio Tápies, który do swoich obrazów dodawał takie nietypowe materiały jak piasek, pył marmurowy, glina, a samą płaszczyznę płótna nacinał, szarpał, skrobał.