FORUM – centralny punkt miasta w starożytnym Rzymie. Plac lokowany zazwyczaj na skrzyżowaniu głównych arterii komunikacyjnych. Zwykle prostokątny początkowo był  miejscem handlu, zebrań i sądów, później ośrodkiem władz administracyjnych i kultu. Wokół forum mieściły się najważniejsze budowle państwowe i kultowe – świątynie, bazyliki, biblioteki, pomniki, łuki triumfalne. W miarę rozwoju urbanistyki rzymskiej wyodrębnił się typ forum reprezentacyjnego (przykład Forum Romanum w Rzymie) oraz forum targowego otoczonego halami targowymi, sklepami, warsztatami.