FOUND FOOTAGE, z ang. znaleziony (gotowy) materiał filmowy – zjawisko w sztuce istniejące pod tą nazwą od połowy XX w. polegające na wykorzystywaniu istniejących materiałów filmowych (ich fragmentów) do powstania nowego dzieła. W sztukach wizualnych found footage polega na łączeniu (kompilacji) oryginalnych fragmentów cudzych dzieł z utworami własnymi artysty lub/oraz ich transformacji (zwykle cyfrowej). Celem jest uzyskanie oryginalnego dzieła, samoistnego utworu plastycznego, nośnika nowych treści i nowych jakości wizualnych. Artyści związani z tą dyscypliną sztuki to między innymi: Józef Robakowski, Wojciech Bruszewski, twórcy kojarzeni z Łodzią Kaliską oraz m.in. Wilhelm Sasnal, Anna Baumgart, Tomasz Kozak. Obecnie częściej found footage utożsamiany jest z gatunkiem produkcji filmowej, szczególnie horroru i science fiction, w którym całość lub część filmu stylizowana jest na znalezione amatorskie nagranie. Rozpowszechniony po sukcesie filmu Blair Witch Project (1999 r.)