GRAFIKA – jeden z podstawowych działów sztuk plastycznych, polega na powielaniu obrazu z uprzednio przygotowanej formy nazywanej matrycą. W zależności od funkcji, rozróżniamy grafikę warsztatową (artystyczną) i projektową (użytkową, stosowaną). Tradycyjne techniki graficzne ze względu na rodzaj matrycy, dzieli się na wypukłe (np. drzeworyt, linoryt), wklęsłe (np. miedzioryt, akwaforta), płaskie (np. litografia). Osobną techniką jest sitodruk (matryca ma formę sita, przez którą przetłaczana jest farba). Najstarszą techniką graficzną jest drzeworyt, znany już od XV w. Od poł. XIX w. wraz z rozwojem prasy i reklamy, pojawiła się grafika użytkowa, która obejmuje plakaty, druki ulotne, magazyny i inne druki użytkowe.