HAPPENING — z ang.: dzianie się, zdarzenie. Forma artystycznej wypowiedzi, w której twórca częściowo planuje zdarzenia, ale otwarty jest na przypadek i improwizację oraz zakłada udział widza. Happening często wykorzystuje elementy widowiska parateatralnego, muzyki i projekcji filmowej. Rozwinął się na przełomie lat 50. i 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, z wystąpień i improwizacji dadaistów i surrealistów. W Polsce happeningi organizowali m.in. Włodzimierz Borowski i Tadeusz Kantor.