HISTORIA SZTUKI – nauka humanistyczna zajmująca się badaniem sztuk wizualnych w ujęciu historycznym, a także piśmiennictwem o sztuce. Nazywa, opisuje, analizuje i intepretuje artystyczne zjawiska, style, kierunki, oraz bada twórczość poszczególnych artystów. Obejmuje historię malarstwa, historię rzeźby, historię architektury i historię sztuki użytkowej.
Historia sztuki jako nauka wyodrębniła się z historii. Pierwsza katedra historii sztuki powstała w Niemczech, na Uniwersytecie w Getyndze w 1813 roku.