IMPAST — jest to nałożenie farby pędzlem lub szpachlą stosowane w malarstwie głównie olejnym, rzadziej temperowym. Służył on początkowo do zaakcentowania efektów światła (np. w XVI i XVII wieku w malarstwie holenderskim, flamandzkim i włoskim, a w XVIII wieku w angielskim). W 2 połowie XIX wieku impresjoniści pokrywali impastem większe partie obrazu dla uzyskania bardziej urozmaiconej faktury. Jest to efekt szorstkiej rzeźbionej faktury obrazu zwany pastoso.