IMPRESJONIZM – kierunek w sztuce, przede wszystkim w malarstwie, rozwijający się głównie we Francji w latach 70. i 80. XIX wieku. Jego nazwa powstała od tytułu obrazu Claude’a Moneta Impresja – wschód słońca, wystawionego na pierwszej wystawie (1874) grupy malarzy nazywanych potem impresjonistami. Artyści ci odrzucili wiele zasad obowiązujących w sztuce oficjalnej takich jak: tworzenie obrazu w pracowni, szkice przygotowawcze, mieszanie farb na palecie, podniosłe tematy dzieł. Malowali bezpośrednio z natury, pod gołym niebem. Na obrazach pokazywali ulotne wrażenia, grę światła, zmieniającą się w zależności od pory dnia lub roku. Na płótnie kładli obok siebie drobne, nieregularne plamy jasnych, czystych kolorów, które „mieszały się” dopiero w oczach widza. Tematy ich obrazów to pejzaże miejskie i podmiejskie, świat podparyskich rozrywek, spacerów i spotkań towarzyskich.