INSTALACJA – w sztuce współczesnej przestrzenny układ elementów zaprojektowany przez artystę, najczęściej do określonej przestrzeni. Stosowane są w niej często tzw. przedmioty gotowe (ready-mades). Instalacji towarzyszy zazwyczaj komentarz artysty wprowadzający widza w kontekst dzieła. Mogą powstawać w galeriach, ale też w przestrzeni publicznej, jak np. Tęcza Julity Wójcik na pl. Zbawiciela w Warszawie. (opracowanie: Paulina Celińska).