KALIGRAFIA, z gr. calligraphía – sztuka pięknego i wyraźnego pisania szczególnie rozwinięta w Chinach, gdzie jest traktowana jako dziedzina sztuki na równi z malarstwem i nierozłącznie z nim związana. Napis umieszczony na obrazie stanowi integralną część jego kompozycji; z drugiej strony sama inskrypcja kaligraficzna może być dziełem sztuki. Kaligrafia arabska jest rodzajem artystycznego pisma arabskiego, którego rodzaje i formy stylizowane występują w muzułmańskiej ornamentyce, architekturze, rzemiośle artystycznym i w rękopisach. Jest to jedna z niewielu dziedzin sztuki do dzisiaj uprawianych w krajach arabskich. Powstał także kierunek malarski o nazwie kaligraficzna abstrakcja, inspirowany pismem kaligraficznym Wschodu.  Oparty na wyrażaniu emocji i doznań za pomocą znaku na płótnie jako głównego elementu kompozycyjnego obrazu. Twórcą był Mark Tobey, który w latach 30 XX w. uczył się kaligrafii (Biała kaligrafia 1944), malarzami kaligrafii byli również Pierre Soulages, Hans Hartung itp.