KILIM — jest to dwustronna tkanina dekoracyjna lub użytkowa, o splocie prostym, lnianej albo wełnianej osnowie i wełnianym wątku tworzącym wzór. Kilimy są tkane zarówno na warsztatach poziomych, jak i pionowych. W starożytności kilimy były już w wielu kulturach azjatyckich i śródziemnomorskich. Od średniowiecza ważne ośrodki produkcji kilimów znajdowały się w Azji Środkowej, na Kaukazie, w Iranie i w Azji Mniejszej. W Europie tradycyjnymi centrami tkactwa są kraje skandynawskie, słowiańskie oraz Rumunia. We wszystkich tych rejonach kilimy należą do typowych wytworów ludowych. W Polsce najstarsze kilimy pochodzą z XVIII wieku. Przeważały wtedy kilimy ludowe, najczęściej z ornamentami geometrycznymi.