LITOGRAFIA – technika graficzna lub odbitka wykonana tą techniką. Litografia pozwala na osiąganie różnorodnych efektów artystycznych zbliżonych do malarstwa lub rysunku. Rysunek przeznaczony do odbicia nanosi się tłustą kredką lub tuszem na kamienną płytkę a następnie całą powierzchnię trawi kwasami i zwilża wodą. Powoduje to, że farbę drukarską przyjmują tylko zarysowane, tłuste fragmenty. Odbitki wykonuje się w prasie litograficznej przykładając zwilżony papier do kamienia.
Technika litografii została wynaleziona w latach 90. XVIII wieku, początkowo używana była do powielania czasopism. Od początku XIX wieku zaczęto ją stosować jako technikę artystyczną. Od około 1830 rozwinęła się litografia barwna, stosowana m.in. do produkcji plakatów. Odbitki wykonywano przy użyciu oddzielnych matryc dla każdego koloru, w odpowiedniej kolejności od najjaśniejszych do najciemniejszych.