MINIMAL ART — sztuka minimalistyczna, termin określający tendencję w sztuce współczesnej obecną od końca lat 50. XX wieku, polegającą na stosowaniu w dziele wyłącznie podstawowych form geometrycznych. Minimal art rozwijał się głownie w sztuce amerykańskiej jako reakcja na emocjonalne malarstwo ekspresjonizmu abstrakcyjnego (np. Jacksona Pollocka). Minimal art najpełniej wyraził się w rzeźbie, którą cechowała prostota i monumentalizm. Wybitnymi przedstawicielami nurtu byli m.in. Carl Andre czy Sol Le Witt.