MURAL — słowo pochodzenia hiszpańskiego, oznaczające monumentalne malarstwo ścienne. Powstaje ono przy użyciu odpowiednich farb odpornych na zmienne warunki atmosferyczne, ale przy jego wykonaniu nie stosuje się techniki fresku polegającej na malowaniu w mokrym, świeżym tynku, popularnej w sztuce dawnej. Murale nie podkreślają też specjalnie walorów architektury, raczej wypełniają po prostu duże płaszczyzny ścian. Obecnie zaliczane są głównie do street artu — sztuki ulicy, choć pojęcie sięga do tradycji monumentalnego malarstwa we wnętrzach. W latach 20. do 70. XX wieku w budynkach użyteczności publicznej w Meksyku, popularni artyści, wśród nich Diego Rivera, zrealizowali na zlecenie rządu wiele murali. Współczesny mural często jest dziełem zaangażowanym: politycznie, społecznie, ale może też mieć charakter reklamowy.