MUZEUM – instytucja, która gromadzi, bada oraz opiekuje się obiektami będącymi świadectwem cywilizacji człowieka wraz z jego otoczeniem. Muzea pozyskują, przechowują, konserwują i udostępniają zbiory zarówno w celach badawczych, naukowych jak i rozrywkowych. Większe muzea pokazują niewielką część swoich zbiorów w postaci wystaw stałych i czasowych, natomiast reszta przechowywana jest w specjalnych magazynach. Pojęcie muzeum zostało po raz pierwszy użyte na przełomie IV i III w. p. n. e. w stosunku do Muzeum Aleksandryjskiego, założonego przez Ptolemeusza I. Obecnie do najlepszych i najciekawszych muzeów na świecie w dziedzinie sztuki należą m.in.: Luwr w Paryżu, Prado w Madrycie, Ermitaż w Petersburgu, National Gallery w Londynie, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, w Polsce, m.in.: Muzeum Narodowe w Krakowie i Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi.