NEOAWANGARDA — ten nurt jest kontynuacją historycznej awangardy. Znany filozof i krytyk sztuki Stefan Morawski wyróżnia cztery nurty: 1) technologiczny mieszający instalacje, sztukę komputerową, muzykę elektroniczną, sterowaną elektronicznie rzeźbę kinetyczną, holografię; 2) posterowsko-hiperrealistyczny (pop-art i hiperrealizm) związany z ikonosferą kultury masowej; 3) ludyczno-aleatoryczny reprezentowany m.in. przez akcje, happeningi, performance, teatry uliczne, poezję bitników, niektóre filmy z kręgu New American Cinema (film eksperymentalny); 4) tworzony przez manifestacje artystyczne z obszaru meta-sztuki, takie jak konceptualizm, muzykę graficzną, poezję konkretną czy sztukę ziemi.