NEOPLASTYCYZM – kierunek sztuki stworzony w Holandii w latach dwudziestych XX wieku przez artystów związanych z ugrupowaniem „De Stijl” wydającym w latach 1917-1931 czasopismo o tej samej nazwie. W 1920 roku Piet Mondrian wydał manifest, w którym wyłożył doktrynę neoplastycyzmu. Artyści tworzący zgodnie z ideą kierunku operowali jedynie liniami pionowymi i poziomymi, które nachodząc na siebie tworzyły podział płaszczyzny na kwadraty i prostokąty. Stosowane kolory to trzy barwy podstawowe: czerwony, żółty i niebieski oraz tzw. nie-kolory: czerń, biel i mieszanina tych dwóch barw, czyli szarość. Theo van Doesburg – współpracownik Pieta Mondriana opracował w 1925 własny wariant neoplastycyzmu obracając piony i poziomy o 45 st. tworząc z nich skosy. Neoplastycyzm odegrał dużą rolę w rozwoju architektury nowoczesnej a także oddziaływał na wzornictwo.