PEJZAŻ – w sztukach plastycznych gatunek przedstawiający widok natury. Dawniej pejzaże występowały często jako tła w scenach religijnych lub mitologicznych. Jako samodzielny temat w sztuce funkcjonował w starożytności (freski pompejańskie) a następnie jako osobny rodzaj malarstwa pojawił się w końcu XVI wieku w Holandii.
Ze względu na rodzaj i dominujące motywy możemy wyróżnić: 1. pejzaże fantastyczne, 2. pejzaże topograficzne, przedstawiające realne krajobrazy, 3. pejzaże miejskie – weduty, 4. pejzaże morskie – mariny, 5. pejzaże ze sztafażem, czyli ludźmi lub zwierzętami.