PIETA, z wł. pietà miłosierdzie – przedstawienie o charakterze historycznym i religijnym opłakującej Matki Bożej z ciałem Chrystusa na jej kolanach lub łonie. Pieta wyraża współudział Marii w dziele Zbawienia. Najstarsze wyobrażenia piety pochodzą z terenu Niemiec z 1 połowy XIV w., a w okresie późnego średniowiecza rozpowszechniają się w całej Europie, głównie w rzeźbie. Pojawiają się także przedstawienia, w których ból Marii, jak cierpienie Chrystusa są mniej uwydatnione. Także pojawiają się piety z wizerunkiem Chrystusa jako Dzieciątka Bożego.