READY MADE — z ang.: gotowy przedmiot (fr. object trouvé). Termin nadany przez Marcela Duchampa, słynnego dadaistę gotowemu, fabrycznemu przedmiotowi, który artysta umieszcza w nowym artystycznym kontekście (np. na wystawie), podnosząc przedmiot do rangi dzieła sztuki. Najsłynniejszą pracą ready-made, ikoną dadaizmu i sztuki nowoczesnej, jest pisuar wystawiony przez Duchampa pod nazwą Fontanna, zaś pierwszą pracą tego typu było Koło rowerowe tego samego artysty (1912).