RYLEC — jest narzędziem do rytowania używanym w niektórych technikach graficznych (np. miedzioryt, drzeworyt). Składa się ze stalowego ostrza osadzonego w półkolistej rączce o kształcie ściętego grzybka. W okresie renesansu używano zwykle jednego rylca do wykonania całej ryciny, w baroku – kilku o różnych przekrojach i grubości. Do drzeworytu na słoju poprzecznym używa się kilku rodzajów rylców o różnych kształtach i szerokościach. Można je podzielić na klinowe, półokrągłe, płaskie i wielokrotne.