SKANSEN, ze szw. skansen nazwa parku – muzeum na wolnym powietrzu, w którym gromadzi się przenoszone z różnych terenów danego kraju zabytki etnograficzne, przeważnie zanikające budynki wiejskie (chałupy, zagrody, wiatraki, młyny, kościółki, szałasy pasterskie itd.). Pierwszy skansen powstał w Szwecji w 1891 r. w Sztokholmie i stał się pierwowzorem dla muzeów tego typu zarówno w Szwecji (ponad 200 skansenów) jak i w innych krajach europejskich (szczególnie Norwegii, Danii, Finlandii). W Polsce największe skanseny powstały w Sanoku, Bierkowicach (Łomżyńskie), Nowym Sączu, Nowogrodzie Łomżyńskim, Wdzydzach.