SYMBOLIZM – 1) w szerszym znaczeniu: tendencja istniejąca w różnych epokach, której celem było przekazanie ukrytych, duchowych treści za pomocą dzieła sztuki. Ich wytłumaczeniu służyły liczne symbole i alegorie (np. więdnący kwiat – koniec życia, przemijanie). 2) w węższym znaczeniu: kierunek obecny w literaturze i sztukach plastycznych na przełomie XIX i XX wieku. Jego celem było ukazanie wewnętrznych, indywidualnych, często tajemniczych i bolesnych przeżyć człowieka. Środki wyrazu stosowane przez symbolistów były bardzo różnorodne: tradycyjne alegorie i symbole, deformacja lub uproszczenie form, niezwykłe zestawienia kolorystyczne. Wspólny był bunt przeciw realistycznemu postrzeganiu świata.