SZTUKA PUBLICZNA – sztuka, która powstaje w przestrzeni publicznej, przeważnie w otwartej przestrzeni i w miejscu dostępnym dla wszystkich. Może być wykonana w każdym medium, lecz najczęściej kojarzona jest z instalacjami lub muralami. Są to też interwencje w przestrzeń oraz efemeryczne akcje (happeningi, performance, projekcje wideo), które odbywają się w otwartej przestrzeni, często z aktywnym udziałem publiczności. Ze względu na potencjał docierania do szerokiego grona odbiorców, sztuka publiczna często przybiera charakter polityczny, dotyczy istotnych społecznie kwestii, włącza w obszar widzialności wyparte treści, oddaje głos wykluczonym. W Polsce sztukę publiczną uprawiają m. in. Paweł Althamer, Joanna Rajkowska, Krzysztof Wodiczko.