SZTUKA SITE-SPECIFIC – z ang. sztuka zintegrowana z miejscem. Termin stosowany do określenia dzieła sztuki, które powstaje z myślą o funkcjonowaniu w konkretnej przestrzeni. Są to interwencje artysty w przestrzeń i skutkują jej przeobrażeniem. Termin odnosi się głównie do instalacji w przestrzeni publicznej i w galeriach sztuki. Dzieła site-specific mogą zostać przypisane do miejsca na stałe, lecz często są efemeryczne – demontowane wraz ze zmianą ekspozycji. Z rozwojem tej sztuki wiąże się zmiana podejścia do przestrzeni ekspozycyjnej od lat 60. XX w. – przestano postrzegać wówczas przestrzeń jako miejsce, w którym zawieszone są obrazy, a zaczęto dostrzegać, że stanowi ona kontekst istotny dla odbioru dzieła. Pierwsze dzieła o charakterze site-specific powstawały również w nurcie sztuki ziemi i były działaniami bezpośrednio w krajobrazie.