SZTUKA UŻYTKOWA – dziedzina obejmująca projektowanie i wykonywanie przedmiotów codziennego użytku. Może dotyczyć zarówno przedmiotów wykonywanych przez artystę ręcznie, jak i zaprojektowanych przez niego i wykonywanych przemysłowo na dużą skalę. Obejmuje m. in. grafikę użytkową (np. plakaty), meble, tkaninę, ceramikę, modę i inne dziedziny.