SZTUKA WSPÓŁCZESNA — jest to aktualny okres w dziejach sztuki, którego początek umownie wyznaczono na połowę XX wieku (po II wojnie światowej). Nie podlega on jeszcze ustalonym, czasowym podziałom. Na skomplikowany obraz tej sztuki składają się: ruchy artystyczne, tendencje i manifesty. Inspiracją jest działalność dadaistów w początkach XX wieku. Do najwcześniej wprowadzonych nowatorskich rozwiązań przez pierwszą awangardę należą abstrakcje, collage, fotomontaż, manifest, obiekt. W czasach neoawangardy pojawiają się także instalacje, happening, instalacje video, performance. Nie istnieją żadne zauważalne dla współczesnego odbiorcy ograniczenia estetyczne czy techniczne w wypowiedzi artystycznej.